top of page

ENERGIAKATSELMUKSET JA ENERGIASELVITYKSET

SELVITETÄÄN YHDESSÄ ENERGIANSÄÄSTÖRATKAISUT.

Energiakatselmukset ja -analyysitEnergiakatselmukset ja -analyysit ovat perusteellisia ja kokonaisvaltaisia selvityksiä rakennuksen tai tuotantoprosessin energian ja veden käytöstä sekä niiden kannattavista tehostamismahdollisuuksista.  • tuottavat mittauksiin ja laskelmiin perustuvaa tietoa energiankulutuksen jakautumisesta
  • paikallistavat energian- ja vedenkäytön tehostamis- ja säästömahdollisuudet
  • esittävät selkeät laskelmat saavutettavista, taloudellisesti kannattavista säästöistä
  • ohjaavat energiankäytön säännölliseen seurantaan, mikä johtaa pysyviin säästöihin
  • opastavat teknistä henkilökuntaa käyttämään laitteita ja järjestelmiä energiatehokkaasti
  • löytävät mahdollisuudet uusiutuvan energian hyödyntämiseen
  • auttavat vähentämään toiminnan hiilidioksidipäästöjä.

 

Selvitykset toteutetaan asiantuntijan ja katselmuksen tilaajan yhteistyönä. Tuloksena on luotettava tietoa energiankulutuksen jakautumisesta sekä keinoista vähentää energian käyttöä ja sen kustannuksia.Energiakatselmukset ja-analyysit luovat perustan pitkäjänteiselle sekä tavoitteelliselle energian kulutusseurannalle sekä energiatehokkuuden aktiiviselle parantamiselle. Yritys tai yhteisö hyötyy energiakatselmuksen vauhdittamasta systemaattisesti parempaan suoritustasoon tähtäävästä energiatehokkuustoiminnasta.

Työn tuloksena tilaaja saa käyttöönsä raportin johon on koottu tiedot energiankulutuksesta ja sen jakautumisesta. Raportti sisältää ehdotukset kohteeseen soveltuvista energiankäytön tehostamistoimenpiteistä ja investoinneista. Siinä on eritelty toimenpiteiden energiansäästövaikutukset, kustannukset ja takaisinmaksuajat. Kun energiakatselmus tai -analyysi on valmis, tilaaja päättää jatkotoimenpiteistä ja sitoutuu alustavasti niiden toteuttamiseen.

Energiakatselmukset tuovat tehokkaasti esiin keinot energiakustannusten vähentämiseen. Kustannussäästöjä saadaan jopa ilman investointeja. Monet investoinnit maksavat itsensä takaisin alentuneina energiakustannuksina nopeasti, osa jo ensimmäisen vuoden aikana.

 

Lue lisää energiatodistuksesta sekä energiakatsastuksesta.

bottom of page