top of page

KIINTEISTÖN ENERGIAKATSASTUS

Energiakatselmus

Kiinteistön energiakatsastus tuo esille kulutuksen painopisteet ja oleellisimmat energiansäästömahdollisuudet kohtuullisella työpanoksella. Se soveltuu teollisuuden ja palvelualojen pienten kohteiden energiakatselmukseksi. Tarkemmin soveltamisalaa ja energiakatsastuksen erityispiirteitä on kuvattu ohjeistuksessa.Energiakatselmusmallit palvelusektorin rakennuksissa​​​​


 

Palvelualoilla energiakatsastusmallia sovelletaan rakennustilavuudeltaan pienissä kohteissa seuraavasti:  • alle 5 000 rm3 kohteissa Kiinteistön energiakatsastus
  • 5 000-10 000 rm3 kohteissa vaihtoehtoisesti joko Kiinteistön energiakatsastus, Kiinteistön energiakatselmus-, Käyttöönottokatselmus- tai Seurantakatselmus-malli,
  • yli 10 000 rm3 kohteissa ei voida käyttää Kiinteistön energiakatsastus -mallia, vaan niissä noudatetaan muita palvelusektorin malleja.

Kiinteistön energiakatsastus teollisuussektorin rakennuksissa

​​​
 

Teollisuuskohteissa käytettävä katselmusmalli määräytyy katselmuskohteen arvonlisäverottomien energian ja veden vuosikustannusten sekä tuotannon energiankäytön ominaispiirteiden perusteella. Kiinteistön energiakatsastusta sovelletaan energia- ja vesikustannuksiltaan pienissä kohteissa seuraavasti:  • alle 15 000 €/a Kiinteistön energiakatsastus
  • 15 000-35 000 €/a Kiinteistön energiakatsastus, Teollisuuden energiakatselmus tai     Teollisuuden energia-analyysi
bottom of page