top of page

OMAKOTI- JA PIENTALO LVI-SUUNNITTELU

ASIAKASLÄHTÖISET SUUNNITELMAT.

LVI-suunnittelu omakoti- ja pientaloihin​​​​​​​​​​

Omakoti- ja pientalon suunnittelu poikkeaa isompien kohteiden suunnittelusta lähinnä siinä että usein tilaaja puolella toimii taho jolla ei välttämättä ole kokemusta rakentamisesta ja rakennuttamisesta. Tällöin on ensiarvoisen tärkeää että suunnittelija osaa kertoa mitä eri ratkaisut tarkoittavat käytännössä. Lisäksi asiakasta on kuunneltava erittäin tarkasti, onhan yleensä kyseessä tuleva koti.

Aluksi on hyvä kartoittaa millaiset olosuhteet tiloihin halutaan. Rakennusmääräykset kertovat minimitason mutta LVI-suunnittelu on se missä taso määritetään. Valittu taso on rakentamisen jälkeen kallista päivittää parempaan. Lisäksi valitaan lämmitystapa.

Kun suunnitelmia aletaan tekemään pitää olla valmiit arkkitehtipohjat. Valmiit siksi että arkkitehtipohjassa muutokset merkitsevät muutoksia aina myös LVI-suunnitelmiin ja tämä väistämättä lisää kustannuksia.

Kun LVI-suunnitelmat on tilattu Topconilta niin asiakkaan kanssa käydään läpi alun neuvottelun mukaan tehdyt suunnitelmat joihin tehdään vielä mahdolliset tarkennukset. Tämän jälkeen hyväksytämme kuvat rakennusvalvonnassa ja luovutamme tilaajalle.

Loppupiirustukset (kuvat joihin on merkitty mahdolliset työaikaiset muutokset) teemme erikseen tuntiveloituksella.

bottom of page