top of page

LINJASANEERAUKSEN SUUNNITTELU

KOHDE JA ASIAKASKOHTAISESTI. 

Hankesuunnittelu​​​​​​​


Hankesuunnittelulla määritellään mitä, miten, millaisilla panostuksilla ja laatuvaatimuksilla hanke, esimerkiksi putkistosaneeraus, toteutetaan. Perusteellinen hankesuunnittelu on putkiremontin tärkein vaihe, koska silloin määritellään lopputuloksen laadullinen taso ja elinkaari.

Yhteiset kokoukset, keskustelut, selkeät ja kuvalliset suunnitelmat auttavat aidon vuorovaikutuksen syntymisessä. Erityisesti asunto-osakeyhtiöiden LVIS-saneerauksissa suunnitelmallisuus ja vuorovaikutteinen viestintä ovat pääosassa, koska remontin kohteena on koti.


 

Hankesuunnittelu jaetaan kolmeen osaan:

 1. Nykytilan ja odotustason analysointi
 2. Laajuuden ja laadun määrittely
 3. Päätöksenteko
   

Nykytilan ja odotustason analysointi pitää sisällään mm. osakaskyselyn, märkätilakartoituksen ja viemärien kuntotutkimuksen. Keskusteluissa käymme yhdessä läpi eri menetelmiä ja niiden hyviä puolia ja etuja sekä mahdollisia haittoja.


Laajuuden ja laadun määrittely perustuu ensimmäisen vaiheen tuloksiin. Yleensä esitämme kaksi tai kolme kestävää vaihtoehtoa linjasaneeraukselle kululaskelmien kanssa. Toteutamme tarvittaessa kylpyhuoneista 3D-havainnekuvat, jolloin osakkaat saavat selkeämmän mielikuvan laadullisesta tasosta ja tilaratkaisusta.


Päätöksentekovaiheessa esittelemme osakasinfossa edellisen vaiheen talotekniset vaihtoehdot kuluineen ja aikatauluineen. Samalla pyrimme antamaan asukkaille mahdollisimman realistisen kuvan siitä, mitä mahdollinen asuminen putkiremontin keskellä tarkoittaa.

 

Toteutussuunnittelu​​​​​​​


Varsinainen suunnittelu jatkaa siitä mihin hankesuunnittelu on päättynyt. Perusteena suunnittelulle on päätös laadusta ja rakentamistavasta.


 

Toteutussuunnittelu jaetaan neljään osaan:

 1. Pohjakuvien piirtäminen sähköiseen muotoon
 2. Luonnossuunnittelu
 3. Varsinainen suunnittelu ja urakka-asiakirjojen laadinta
 4. Rakentamisen aikainen suunnittelu
   

Sähköiset pohjakuvat tarvitaan, jotta kaiken tarvittavan talotekniikan voi suunnitella rakennukseen. Varsinaisen suunnittelun aikana konsultoimme sekä tilaajan edustajia että rakennusvalvontaa, lisäksi suunnittelun aikana pidetään tarvittava määrä suunnittelukokouksia.

Kolmannessa vaiheessa laaditaan suunnitelmien perusteella rakennuslupahakemukset, rakennusselosteet ja urakkalaskenta-asiakirjat. Tämän jälkeen voidaan myös ottaa vastaan tarjoukset, tehdä vaadittavat vertailut ja laatia urakkasopimusasiakirjat. 

Suunnittelun neljäs vaihe ajoittuu urakka-ajalle ja sen jälkeiseen aikaan. Urakka-aikana osallistumme  työmaakokouksiin, tarvittaessa urakoitsijapalavereihin, ja urakan jälkeen päivitämme kuvat loppukuviksi.
 

 

Valvonta

​​
Valvonnan tavoitteena on saattaa urakka päätökseen mahdollisimman hyvin. Valvonnalla on tarkoitus varmistaa, että asiakas saa sitä mitä on tilannut, sovitussa aikataulussa ja sovitulla hinnalla. Valvojan rooliin kuuluu myös huolehtia, että asiakas ei itse aiheuta omilla päätöksillään tai päättämättömyydellään turhia viivästyksiä, laadullisia ongelmia tai lisäkuluja.

 

Urakan aikana valvontatyöhön kuuluu usein yhteydenpito tilaajan, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden välillä sekä urakoitsijoiden laskutuksen tarkistaminen. Urakan jälkeen hoidamme käyttöönottotarkastukset ja myöhemmässä vaiheessa vielä takuuajan tarkastukset.

Valvontaa varten käytössämme on tarkistusasiakirjat eri tiloja ja erilaisia remonttimuotoja varten. Tarkistuslistoja hyödynnämme myös työturvallisuus- ja tilaajavastuulain täyttymisen varmistamiseksi.

bottom of page